Sunuş

Sevgili Denizlililer;

      Günümüzde mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin tasarım, planlama ve uygulamalarında, bilgi teknolojileri ve yazılımlarından faydalanmanın önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle kentlerin daha sağlıklı olarak planlanması ve yönetilmesi, mevcut kaynakların verimli ve şeffaf kullanılması, hizmetlerin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması amaçlanmaktadır.

     Denizlimizi modern bir Dünya şehri haline getirmek için çıktığımız bu yolda, verilecek önemli kararlarda bize ışık tutacak ve yön verecek olan ayrıca gelişimde ve değişimde öncü, katılımcı, şeffaf, örnek ve model bir büyükşehir belediyesi olmak için belediyemiz bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kurulumuna hız verilmiştir.

     E- devlet uygulamalarının adımlarını da oluşturan Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında; Belediyemiz ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının (Tapu ve Kadastro, altyapı kuruluşları, ulaşım ve kentle ilgili diğer kurumlar vb.) koordineli olarak çalışması ve her türlü hizmetin (planlama, ulaşım, altyapı, sağlık, çevre vb.) hızlı, ekonomik, sağlıklı olarak verilebilmesi hedeflenmiş ve bir çoğu hayata geçirilmiştir.

     Yönetim sürecinde verilecek kararların hızlı ve doğru olması sonucunda sunulan hizmetlerin kalitesi ve hızı artacaktır. Hedefimiz, siz hemşerilerimize daha sağlıklı, etkin ve çağdaş bir belediyecilik hizmeti verebilmektir. Denizlimizi modern bir Dünya şehri haline getirmek için başlattığımız bu çalışmalara gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Osman ZOLAN
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı